NUMMER ZESTIEN: VEILIGHEID EN PRIVACY


Nummer Zestien respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de geldende richtlijnen verwerkt.

Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden.

Nummer Zestien zal uw persoonlijke gegevens ten eerste gebruiken voor de totstandkoming van de overeenkomst. Daarnaast zullen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het beheren van ons klantenbestand.
Tot slot zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit kenbaar maken via het volgende E-mail adres: klantenservice@nummerzestien.nl.

Omhoog